หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-16 16:18:14


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก "อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร" รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพ ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35

อ่านเพิ่มเติม....pdf