หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-24 10:18:13

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน”เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม.....pdf