หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-30 15:42:02


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     28 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยให้นักศึกษานำเสนอโครงงานจิตสาธารณะเพื่อสังคมตามความต้องการของนักศึกษาภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคาร 37 ห้อง 3727 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม.....pdf